Senaste teve-intervjun 2015

tisdag 12 juli 2011

Korruption eller sjysta kontakter?Bjarni Ingvason är vice VD på arkitektkontoret Liljewall, som har stora tunga uppdrag från olika kommuner, bland annat Göteborg.

För närvarande är Liljewall inblandade i det stora projektet "Marconi Parken" i Västra Frölunda. Byggherre är NCC.

Bjarni Ingvason bor på Ryttarstigen i Hovås.

Med sitt yrke som arkitekt och vice VD i Liljewall har Bjarni Ingvason naturliga kontakter med Länsstyrelsen i Västra Götaland och med till exempel Tjörns kommun, eftersom han där har en sommarstuga och bor på Eriks Äng. Så vart vill jag komma med detta?

För flera år sedan lade min make Thommy, som är en idéspruta, fram en förfrågan till vår ordförande i vår förening, Sandviken, om det fanns intresse att bygga en bad och båtbrygga. Eriks Äng med sina åtta famljer, fick av Tjörns kommun för ett antal år sedan en bad och båtbrygga med tillhörande tio sjöbodar i strandlinjen. Och Eriks Ängs förening, dit Bjarni tillhör, har inget intresse av att hyra ut eventuella onyttjade båtplatser till andra än de som tillhör Eriks Äng på ett eller annat sätt.

Thommy slet som en tokig för att utav 35 familjer, skulle i alla fall 20 stycken få en båtplats, så att de slapp ta bilen, köra en mil tur-och retur, och ta båten. Med en brygga i närheten skulle vi spara miljön. Ett av de största och mest renommerade företagen, gjorde miljö-och konsekvensbeskrivning. I den första vändan med alla berörda instanser inklusive Länsstyrelsen, fanns inget att anmärka på.

Nämnas bör också att under Eriks Ängs brygga frodas ålgräset och allt ser bra ut. Vår brygga skulle inte störa miljön, men den STÖRDE Eriks Ängs åtta familjer i allmänhet och Bjarni i synnerhet.

Och nu kommer det underligaste av allt: När Miljödomstolen kom på personligt besök i sällskap med "två" nya representanter från Länsstyrelsen uppförde dessa tjänstemän sig, som om allt redan var förutbestämt. Vi skulle få ett NEJ!

De två nya representanterna från Länsstyrelsen hade märkligt nog en helt annan syn på det som tidigare kolleger sett som en "mindre avvikelse". Dessa nya representanterna från Västra Götalands Länsstyrelse, trots att området de skulle bedöma inte ändrats sedan sist, tyckte att detta område är ett aktivt friluftsområde och Miljödomstolen nickade instämmande.

Vi fick avslag. Vi fick ingen båt och badbrygga. Idag trängs tre föreningar, Porshdalen, Brunndalen och Sandvikens förening, på en liten ynka gräsplätt, har ingen båtbrygga, medan Eriks Ängs åtta familjer, har egen båtbrygga, tio sjöbodar i strandlinjen och breder gärna ut sig att det ska se ut som om detta är privat, vilket det naturligtvis inte är. Deras badområde ingår i allemansrätten.

De har också skötselavtal med Tjörns kommun, där de ska ta hand om Eriks Äng, och det gör de på sitt sätt. På hösten innan de åker hem till sina respektive hemorter, klipper de ner det meterhöga gräset, men då är redan sommaren slut.

Vi, och med vi pratar jag om Thommy och mig, var dumma nog och satte vår tilltro till det som kallas "demokrati och rättvisa" men nu med korruptionsavslöjanden inom Göteborgs kommun, vet vi bättre. Jag säger inte att de två "nya" representanterna från Västra Götalands läns Länsstyrelse är korrumperade, inte alls. Men vad jag undrar över här hur hela den bad- och bryggaffären egentligen sköttes från tjänstemännens sida. Var det jävsituationer från Miljödomstolen? Var det jäv med Länsstyrelsens representanter? Spelar de golf med Bjarni på Hovås golfklubb? Hur väl kände alla inblandade tjänstemän Bjarni och Liljewalls arkitektbyrå?

Hade vi fått får bad- och båtbrygga om vår granne inte varit arkitekt och vice VD på Liljewall, som genom många års samarbete med Göteborgs kommun och andra västsvenska kommuner, fått många mäktiga kamrater?

Här kan du se min videofilm som jag gjorde i samband med detta. Se själv om du tycker att detta området är ett "aktivt friluftsområde"? Eller vad skulle du kalla det?  Janne Josefsson, om du läser det här, hör gärna av dig! Vi tar gärna detta ett varv till, med din och din redaktions hjälp kanske vi får reda på hur detta egentligen gick till:) Var det korruption eller var det sjysta kontakter?

Ramona