Senaste teve-intervjun 2015

fredag 24 juli 2015

Den absolut viktigaste boken i Sveriges moderna historia är: Hanna Gadbans "Min Jihad Jakten på en liberal islam" Alla, och jag menar verkligen alla i Sverige skall läsa denna bok. Varför? Den är livsviktig för alla, oavsett religionstillhörighet.

Nu har jag läst klart Hanna Gadbans "Min Jihad  Jakten på liberal islam" och som jag har förstått det syftar titeln på Hannas "egen resa i Koranen" som boken förespråkar sina troende att göra. Du får rätta mig om jag har fel Hanna!

Och detta är en resa som alla i Sverige skall ta del av. Ingen bok som skrivits hitintills i ämnet Islam har bättre på fötterna än den här.

I varje viktig bok jag ägnat mig att läsa har jag gjort "åsneöron" och anteckningar, men få är de böcker där mer eller mindre varje sida har ett av öronen och anteckningar, men denna bok är definitivt en av dem.

Innan jag fortsätter att berätta om den viktigaste boken i Sverige av idag vill jag att du tar dig en god titt på bilden bredvid texten. Varför? Jo, för att de bugande personerna vill jag ska föreställa en stor mängd svenska politiker som borde stå i den här positionen och be Sveriges befolkning om ursäkt för de gigantiska och dödliga misstag de har begått mot befolkningen. Den kvinnliga bugande gestalten kan föreställa Annie Lööf, Anna Batra, Mona Sahlin, Gudrun Schyman ... med flera, och männen kan föreställa Fredrik Reinfeldt, som startade vansinnet och mörkläggningen, därefter tog alla andra manliga maktpolitiker över facklan i en aldrig sinande ström.

Nu till den viktigaste boken i Sveriges moderna historia. Du kommer att hissna av skräck och förfasas men också bli djupt berörd när du läser den. Ingen normal människa med kärlek i sitt hjärta kan annat än känna en paralyserande känsla av att befinna sig i en torktumlare och ha den djupaste önskan att slippa ut levande.

Här är några av alla viktiga rader av Hanna och som gjorde stort intryck på mig. Hanna är en troende muslim med liberala åsikter och ser på religionen som hennes privatsak. Hanna vägrar bära slöja och har för detta blivit kallad både det ena och andra, och det är inga vackra ord.

"Vi kan inte själva undersöka varje bro vi färdas över för att kritiskt pröva vår fördom att svenska ingenjörer och brokonstruktörer har en gedigen utbildning som garanterar att bygget kommer att hålla. Människors medvetenhet om sina egna fördomar varierar, liksom viljan och förmågan att ifrågasätta dem. Vi behöver en levande debatt för att hindra att fördomar blir styrande för hur vi agerar mot varandra, i synnerhet i mötet mellan kulturer. Det är i dessa möten vi har möjlighet att utvecklas, revidera våra världsbilder och gradvis ändra våra förhållningssätt." Slut citat.


Svensk dawah och iERA är nog namn som få icke muslimer hört talas om. Dessa rörelser har sina förgreningar över hela Sverige och iERA är som organisation uppbyggd kring en kärna av predikanter, aktivister och omgivna av rådgivare. En av predikanterna har varit medlem i det  extremistiska islamistpartiet Hibz ut-Tahir, som förbjudits i många länder, dock ej i Sverige utan här verkar de öppet.

Orsaken till att jag inte skriver ut de berördas namn, är att det kan bli förvirring om man inte läst boken, eftersom personerna som namnges i boken, vilka är ganska många, är alla på något sätt bundna till varandra.

Samtidigt som flertalet av predikanter skakat hand med svenska kända politiker, fått miljonbidrag för att bekämpa islamofobi, har dessa personer omfamnat IS-krigare i parti och minut. Aktivister som skickas ut på köpcentrum runt om i Sverige via dawah-rörelsen delar glatt ut flyes, och är klädda i glada färger, men det är noga att männen enbart riktar sig till män, och att kvinnorna, alla klädda i religiösa rättrogna utstyrslar, enbart vänder sig till andra kvinnor.  Samtliga personer knutna till de islamistiska rörelser som Hanna berättar om i boken är: Judehatare, vill se homosexuella dödade, tycker att kvinnlig könsstympning är vackert osv ...

Alla Sveriges viktiga värderingar om människors lika rättigheter oavsett kön med mera stampas det på utan undantag och deras intolerans, rasistiska budskap och homofobi är glasklar.

Hanna går också till olika imamer med samma frågor, det finns olika inriktningar inom islam precis som det gör inom kristendomen, och får i stort sett liknande svar på ordet jihad, som har mer än en betydelse.

Här kommer ytterligare ett av alla ofattbart viktiga rader i den här boken:

"Man bör komma ihåg att hela 17 olika muslimska organisationer i Sverige undertecknade den rapport som i februari 2012 sändes till FN:s kommitté mot rasdiskriminering, däribland Sveriges Unga muslimer och studieförbundet Ibn Rushd. I rapporten beskrivs Sverige som en apartheidstat. Åtgärder från statens sida mot bland annat tvångsäktenskap, äktenskap med minderåriga samt hedersbrott åberopas av rapportförfattarna som exempel på rasism, ( otroligt att inte detta slagits upp dygnet runt i varenda nationell media kanal. min anm.) De anser också att Sveriges medier bör underordnas Justitiekanslern, vilken borde se till att yttrandefriheten balanseras mot respekt för muslimer, något som knappast kan tolkas på annat sätt än att yttrandefrihet inte ska råda.
Jag vågar påstå att det finns många muslimer som flytt till Sverige just för att få tillgång till ett rättssystem som inte ser mellan fingrarna med tvångsgifte och äktenskap för minderåriga. Det är för deras skull som det bör finnas alternativ till de 17 organisationerna som undertecknade rapporten om svensk "rasism", varav en stor majoritet dessutom är underordnade Muslimska Brödraskapets svenska paraplyorganisation Islamiska Förbundet i Sverige." Slut citat.

Eftersom jag anser att detta är den viktigaste boken i Sveriges moderna historia ska jag också förklara varför:


Hanna Gadban är inte ensam i sin längtan efter en en liberal islam, men hon är en av få som vågar ge uttryck för det och som dessutom kan berätta om vilka personerna är som inte vill se hennes längtan uppfylld. Dessa personer ljuger alla makthavare rakt upp i ansiktet och gör det dessutom antingen med ett leende på läpparna eller med en kränkt min. Svenska riksdagspolitiker och kommunalpolitiker, nationell media och större delen av Sveriges befolkning har noll kunskap om islam, alla dess olika grenar, och vad denna okunskap kan leda till om vi inte börjar ta in kunskapen av de som har den vågar jag knappt tänka på.

Som jag ser det har vi i Sverige, som vill fortsätta leva i fred och frihet, två val. 


Nummer 1: Allt fortsätter som förut, miljonbidrag delas ut till terroristkramarna och inom en snar framtid kommer Sverige att påminna om Syrien, Libanon, Irak eller annat land där olika bokstavstrogna muslimer kommer att slåss och mörda eller bli mördade av varandra.

Nummer 2: Vi sätter omedelbart ner foten och stoppas dessa föreningars framfart och drar in varenda krona och kräver återbetalning. Vi startar diskussioner i samtliga skolor, inkluderat de frireligiösa, och helst av allt ser jag att samtliga religiösa friskolor omedelbart läggs ner. Staten, polismyndigheten, socialbyrån, samtliga andra myndigheter som har verksamhet där dessa föreningar åtnjuter frisedel, utbildas av Hanna Gadban och andra likasinnade med samma önskning om en liberal islam. Då kan vi infria både hennes och andras dröm om att få utöva sin religion på exakt det sätt som passar en själv, utan påverkan från terroristkramarna. Men detta måste ske nu! Helst igår!

Som jag inte nog kan upprepa: LÄS BOKEN! Den är livsviktig för alla som bor i Sverige.

Till Hanna säger jag: Du har gjort ett kanonjobb! Hoppas verkligen att du får det beröm du förtjänar och jag kommer att stå vid din sida hela vägen och tror knappast att jag är ensam om det.


Ramona