Senaste teve-intervjun 2015

lördag 28 december 2013

FN:s hemliga hatfyllda agenda riktas rakt mot Israel ... Dumki Moon bär ansvaret ...


Talare är: Anne Bayefsky, ledare av Touro Human Rights Institute.

Det finns 193 länder i FN idag. Ett av dessa länder har pekats ut som särskilt aggressiv av FN:s ledamöter som ska stå för mänskliga rättigheter och tolerans. Kan du gissa vilket land det är? Det har cirka 7 miljoner invånare varav en femtedel är araber. De har en demokratiskt vald regering, fri press och religionsfrihet. Kvinnor har samma rättigheter som män och homosexuella har samma rättigheter som alla andra i landet. Svaret är Israel ...  

Här kommer lite fakta: 38 % av alla resolutioner som tagits av FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s huvudpart för mänskliga rättigheter, som är kritiska har alla gått emot ett enda land och det är Israel. Detta råd har en permanent agenda som de går igenom vid varje möte. Denna agenda har tio punkter och en av dessa är uttryckligen reserverad för en enda uppgift, att kritisera Israel. Mellan 2006, då detta råd skapades, fram till 2012 har den publicerat 48 rapporter för att fördöma Israel. Under samma period var det nio rapporter om massmord och tortyr som gällde Syrien, tre om folkmord och fördömanden om Iran. Inte en enda rapport som fördömer Kina som förtrycker över en miljard människor.
Jag kan fortsätta men jag tror du fattar ... så vi kan göra ett val. Antingen finns det saker som är väldigt fel i Israel som jag inte berättar för dig eller så är det något som är väldigt fel med Förenta Nationerna som du borde få ta del utav. Så låt oss ta del av bådas historia. Vi börjar med Israel: Ända sedan Israel uppstod 1948, och då röstade FN för landets tillkomst, har Israel krigat mot sina grannar för sin överlevnad. Det har varit otaliga terrorattacker mot Israel, den så kallade 2:a intifadan från 2000 till 2005 där oskyldiga civila har sprängts i småbitar, barn, kvinnor och män på pizzerior, bröllop och bussar. Än idag utsätts Israel för raketattacker mot civilbefolkningen av den styrande terrorgruppen Hamas från Gaza remsan vars enda viktiga mål är att utplåna Israel.

Israel har utvecklat en stark militärstyrka, byggt murar som ska skydda folket och landet. Har dessa säkerhetsåtgärder skapat problem för folk? Ja, det har det! Och Israel skulle inget hellre än att riva ner alla murar och stängsel men bittra erfarenheter har stoppat dem. Är Israel det perfekta landet? Nej, självklart inte! Men det är ett av de mest fria och öppna länder i världen. Det var Israels historia nu till Förenta Nationernas historia.

1949 när FN godkände Israels som medlem av FN bestod FN av 58 länder med klar inriktning på demokrati och västliga värderingar. Idag består FN av 193 länder där de flesta inte är fria. En av många negativa förändringar inom FN är att de bytt ut sitt självbestämmande från att ha varit en union med ursprunget från andra världskriget och förintelsen till att byta verktyg och i stället i allmänhet svinga mot västvärlden och i synnerhet mot Israel. Palestinierna har utsetts till det förtryckta folket och Israel till förtryckarna. Det startade 2001 med en konferens för FN i Durban i Sydafrika som skulle ha sin inriktning att motverka intolerans och rasism. Men den övergick till att bli en orgie i anti- judisk och anti-israelisk propaganda. Av alla usla aktörer i världen kom delegaterna från Durban konferensen fram till att endast ett land bröt mot mänskliga rättigheter och var rasistiskt och ja ... du har nog redan gissat vilket ... just det Israel. Hur som helst så har den här Durban deklarationen ända sedan 2001 fram till denna dag stått i huvudsak för FN:s agenda mot intolerans och rasism.

Det finns alltså enbart ett enda land i världen vars legitimitet ifrågasätts. Ett enda land som öppet hotas av utanförskap. Det landet är Israel. Vad har FN gjort för att förhindra detta? De har gjort värre än att göra ingenting. FN har blivit den globala plattformen för antisemitism och att förinta en judisk stat.


Min översättning av Anne Bayefskys tal är förhoppningsvis hygglig nog.

Ramona