Senaste teve-intervjun 2015

tisdag 28 januari 2014

Slöjan; jämställdhet eller förtryck? av Soleyman Ghasemiani

Först några ord om författaren till boken som kom ut 2004:

Soleyman Ghasemiani är född 1959 i en liten kurdisk stad i västra Iran. han växte upp i en arbetarfamilj och började jobba redan som barn. Föräldrarna var religiösa och därför kom Soleyman tidigt i kontakt med de religiösa normerna och värderingarna.

Som barn gick Soleyman i koranskolan och lärde sig läsa koranen och lägga många verser på minnet.


Soleyman gick ur grundskolan i sin hemstad och läste lärarlinjen i en annan stad. Han började att arbeta som lågstadielärare på landsbygden i Kurdistan strax innan revolutionen mot shahen startade. Soleyman var en av aktivisterna mot shahregimen och deltog i demonstrationerna i sin hemstad. När Khomeini kom till makten flydde han och kom till Sverige 1984. Läste till socionom och fick sin examen våren 1995.

År 2004 när den här boken trycktes var Soleyman ordförande i Barnen Först ( BF) en internationell kampanj. Organisationen bildades år 2000 i Kanada. Den svenska avdelningen bildades 2001.
Den här boken var mycket intressant och borde läsas av samtliga politiker i Sverige.

Personligen håller jag med Soleyman i vartenda ord i boken, men naturligtvis är det inte alla som gör. Så är det alltid när man pratar om slöjan.

Här är ett utdrag ur boken som jag tycker på ett mycket bra sätt förklarar slöjan:

"Slöjan är ingen klädsel. Det är ett islamiskt påbud med tydliga patriarkala värderingar om könsroller, om kvinnans underordning, om hennes sexualitet som måste döljas för alla andra utom den äkta maken. Den ser kvinnan och hennes sexualitet som ett fördärv. Den måste döljas för att hennes rättmätige herre inte vill ha några konkurrenters snubblande blickar på sin vara. Slöjan är samtidigt en skymf mot männen. De betraktas också som sexgalningar som inte kan hejda sina lustar och är beredda att hoppa på den första kvinnan de får syn på. Det enda motmedlet blir att osynliggöra hennes kvinnlighet så att odjuren, männen, inte väcks till liv. Slöjan är en sådan symbol. Detta glöms bort i debatten. Klädsel kan man ta av sig om det blir varmt eller om man vill bada men slöjan får hon inte ta av sig om det finns någon annan än hennes man i närheten.

Offentliga inrättningar och myndigheter är till för alla medborgare. De som jobbar där får inte utmärka sig på ett sådant religiöst eller ideologiskt sätt som förolämpar medborgare eller gör att de avstår sina rättigheter pga. av detta. Polisstationen, socialkontoret eller Sveriges Television är offentliga inrättningar och myndigheter skall stå till tjänst för alla medborgare. Den som behöver dessa institutioners hjälp kan inte välja bort dem. En beslöjad kvinna i den positionen gör att jag som individ måste acceptera hennes symboliska förnedrande av mig som man eller kvinna, när jag söker hjälp. En programledare med slöja gör samma sak. Hennes slöja är inte bara hennes utan SVT:s syn eller "tolerans" för det slöjan är symbol för. Den beslöjade programledaren gör att jag som medborgare förlorar min rätt att titta och njuta av programmet "mosaik" eller "nyheterna" Myndigheter och alla offentliga institutioner måste vara fria från alla religiösa, etniska, och gruppspecifika värderingar och symboler som inte överensstämmer med det moderna sekulära samhällets grundläggande fri- och rättigheter." Slut citat.


Jag rekommenderar alla att läsa den här boken. Man kan gå till närmaste bibliotek och låna den eller kontakta Barnen Först och genom dem få kontakt med Soleyman Ghasemiani och köpa ett ex.

Ramona